Julkaistu: 30.03.2022 16.26

Team LKP ry:n vuosikokous to 31.3. klo 19 Teams

Tervetuloa Team LKP ry:n vuosikokoukseen torstaina klo 19. Kokous järjestetään Teamsin välityksellä, linkki toimisto(at)teamlkp.net osoitteesta.

Kokouksessa käsitellään sääntömääräiset asiat mm. toimintasuunnitelma, talousarvio ja johtokunnan jäsenet. Alla esityslista.

Esityslista:
1 Avataan kokous
2 Valitaan kokoukselle puheenjohtaja, sihteeri kaksi pöytäkirjan tarkastajaa, ääntenlaskijat
3 Todetaan läsnä olevat äänioikeutetut jäsenet
4 Todetaan kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus
5 Vahvistetaan liittymis-, jäsen- ja kannattajajäsenmaksujen suuruus
6 Vahvistetaan toimintasuunnitelma ja talousarvio
7 Valitaan jäsenten keskuudesta hallituksen puheenjohtaja joka toinen vuosi
8 Valitaan hallituksen muut jäsenet ja varajäsenet erovuoroisten tilalle
9 Valitaan yksi toiminnantarkastaja ja yksi varatoiminnantarkastaja
10 Päätetään mitkä liikunta- ja urheilulajit ovat seuran ohjelmassa tulevana toimikautena
11 päätetään jäsenyydestä muissa järjestöissä ja yhteisöissä
12 Päätetään seuran edustajista niihin järjestöihin ja yhteisöihin joissa seura on jäsenenä
13 Päätetään seuran virallinen ilmoituslehti
14 Käsitellään muut kokouskutsussa mainitut asiat
15 Päätetään kokous