Laukaan jääkiekkoharrastajille laadukas pelaajapolku  yhteistyöllä
Julkaistu: 24.06.2021 00.00

Laukaan jääkiekkoharrastajille laadukas pelaajapolku yhteistyöllä

Yhteistyöllä halutaan tarjota laukaalaisille lapsille ja nuorille mahdollisuus laadukkaaseen jääkiekkoharrastukseen oman kodin lähellä Laukaassa. Laukaan kunta sitoutuu tukemaan toimintaa Laukaassa tapahtuvan laukaalaisille kohdennetun jääkiekkotoiminnan osalta osapuolten yhdessä sopimin keinoin.

Team LKP:lle on tärkeää, että lasten ja nuorten harrastusmahdollisuudet säilyvät lähellä kotia mahdollisimman pitkään. Jääkiekko lajina tarvitsee vahvoja resursseja. JYP Juniorit tarjoavat vahvat hartiat sekä hyvän imagon tämän tavoitteen toteuttamiseksi sekä toiminnan kehittämiseksi entistä laadukkaammaksi ja kestävämmäksi yhä suuremmalle harrastajajoukolle. Yhteistyö mahdollistaa myös aidon pelaajapolun tai seuratoimijana kehittymisen laatuseurassa” kertoo puheenjohtaja Ella Salmela Team LKP ry:stä.

JYP Juniorit on kehittänyt viime vuosina vahvasti junioritoimintaansa ja on tähänkin mennessä? tukenut laukaalaista jääkiekkoa mm. taitovalmennusyhteistyön kautta.

JYP Juniorit haluaa olla tukemassa entistä tiiviimmin laukaalaisen jääkiekkotoiminnan kehittymistä ja luoda missionsa mukaisesti edellytyksiä harrastaa jääkiekkoa sekä kilpa- että harrasteurheilutasolla. Uskomme, että Team LKP:n ja Laukaan kunnan kanssa aloitettavan yhteistyön myötä meillä on hyvät mahdollisuudet tarjota entistä laadukkaampaa jääkiekkotoimintaa laukaalaisille. Etuna yhteistyön tiivistymisessä on myös se, että meillä on jo nyt seurassa mukana laukaalaisia jääkiekon harrastajia, joille harrastus tulee nyt halutessaan lähemmäksi. Tulemme ilolla Laukaaseen”, sanoo toiminnanjohtaja Lauri Karhunen JYP Junioreista.

"Olemme JYP Junioreissa erittäin iloisia alkavasta yhteistyöstä. Haluamme panostaa ja kehittää laukaalaista lasten ja nuoren jääkiekkotoimintaa pitkäjänteisesti, toiminnan laatuun, iloon ja yhteisöllisyyteen perustuen. Visiomme mukaisesti tavoitteenamme olla Suomen laadukkain jääkiekon junioriseura. Tätä visiota tavoittelemme myös Laukaassa", kertoo JYP Junioreiden puheenjohtaja Petri Puikkonen

Laukaan kunta näkee jääkiekon potentiaalin sekä kunnan elinvoiman että lasten ja nuorten hyvinvoinnin edistäjänä kunnassa

Lasten ja nuorten hyvinvoinnin edistäminen on yksi perustehtävistämme. Toivotamme JYP Juniorit lämpimästi tervetulleeksi Laukaaseen tukemaan meitä tässä. Uskomme että JYP Juniorit puhaltavat liekkiä laukaalaiseen jääkiekkotoimintaan ja nuorisourheiluun. Olemme innoissamme siitä, että nämä kaksi toimijaa ovat päätyneet ennakkoluulottomaan yhteistyöhön ja työskentelemään lasten ja nuorten harrastusmahdollisuuksien ja hyvinvoinnin edistämiseksi. Laukaan kunta haluaa olla tukemassa seurojen tekemää työtä omien mahdollisuuksiensa puitteissa”, sanoo sivistysjohtaja Jussi Silpola Laukaan kunnasta.

Asiaa on valmistelu noin puolen vuoden ajan yhteistyökeskusteluin, seurojen hallituksissa sekä Team LKP:n jäseniä sekä seuratoimijoita osallistaen. Alusta asti on käynyt selväksi, että kaikkien osapuolten yhteisenä intressinä on taata laukaalaisille lapsille ja nuorille paras mahdollinen kasvuympäristö jääkiekon harrastamiseksi. Tämä tavoite toteutuu tässä yhteistyön muodossa erinomaisesti. Nyt solmittu yhteistyösopimus kattaa Team LKP:n Laukaassa tapahtuvan jääkiekkotoiminnan vähintään JYP Junioreiden v. 2025 strategiakauden loppuun. Tuona aikana toiminta vakiinnutetaan. Toiminnasta tullaan käyttämään nimeä JYP Juniorit Laukaa ja Team LKP:n logo näkyy jatkossakin peliasuissa JYP-logon rinnalla.

Team LKP ry (LKP=Laukaassa Kaikki Pelaa) on laukaalainen noin 400 harrastajan sekä 100 seuratoimijan juniorijääkiekko- ja jalkapalloseura jonka tavoite on synnyttää urheilullisia unelmia tarjoten hyvä kasvualusta näitä unelmia kohti pyrkivälle. Toiminnan avainsanoja on kaikille, hauskaa, tunnerikasta, lähellä kotia, helppoa, turvallista, monipuolista ja kehittävää.

JYP Juniorit ry on Jyväskyläläinen noin 600 harrastajan sekä 200 seuratoimijan juniorijääkiekkoseura, jonka pelaajapolku kantaa nimeä”Rakastu jääkiekkoon”. Seuran tavoitteena on olla Suomen laadukkain jääkiekkoseura ja tätä tavoitetta tukee Kutsu Pelille- valmennuslinjaus. Toimintaa ohjaavat arvot ovat kasvatuksellisuus, urheilullisuus, yhteisöllisyys ja pelaajalähtöisyys. Seura toimii alueellisesti merkittävänä liikunnan ja urheilun järjestäjänä.

Lisätietoja:

Team LKP ry, hallituksen puheenjohtaja Ella Salmela, puh. 040 5419 309, puheenjohtaja[at]teamlkp.net

JYP Juniorit ry, toiminnanjohtaja Lauri Karhunen, puh. 050 5477 773, lauri.karhunen[at]jypjuniorit.fi

Laukaan kunta, sivistysjohtaja Jussi Silpola, puh. 0400 250 743, jussi.silpola[at]laukaa.fi