Julkaistu: 17.05.2018 00.00

Tehtävämme

Toimintamme lähtökohta on mahdollistaa laadultaan ja määriltään riittävän hyvä harjoitteleminen omalla paikkakunnalla mahdollisimman pitkään. Tarkoituksena on synnyttää kipinä kohti liikkuvaa ja terveellistä elämää sekä herättää urheilullisia unelmia. Meillä Team LKP:ssä unelmoivat kaikki ja vain yhteisellä tekemisellä saamme unelmat toteutumaan.

  • Junioritoimintamme ja -harjoittelumme pyrkimys on luoda puitteet koko elämän kestävälle liikkumiselle ja urheilemiselle
  • Harjoittelutoiminnassamme huomioidaan riittävä harjoittelumäärä, oikeanlainen ja monipuolinen harjoittelu sekä terveelliset elämäntavat
  • Harjoittelutoimintamme perusta on kokonaisvaltainen liikkuminen ja liikunta
  • Harjoittelutoimintamme kehittää lapsia ja nuoria yksilökeskeisesti osana ryhmää tai joukkuetta
  • Junioritoimintamme keskeinen tavoite on synnyttää liikunnallisia, terveellisiä, reippaita, elämänmyönteisiä ja unelmoivia Team LKP:läisiä

    LAUKAASSA KAIKKI PELAA – niin lapset, nuoret kuin aikuisetkin! Seuratoiminnasta löytyy kaikille mielekästä tekemistä!