Team LKP ry. – Harrastamisen tukirahaston säännöt


1§ Rahaston nimi

Rahaston nimi on Team LKP ry. – Harrastamisen tukirahasto.


2§ Rahaston perustaminen ja ylläpito

Rahasto on perustettu vuonna 2023. Rahaston säännöt ja toimintamallit on hyväksytty hallituksen kokouksessa 7/2023.

Rahasto on osa Team LKP ry. yhdistystä, ja sen ylläpidosta vastaa seuran hallitus. Seura voi ottaa rahastoon vastaan lahjoituksia yksityisiltä ja yhteisöiltä.

Rahastoon voidaan kerätä rahaa myös Team LKP ry toistaiseksi voimassa olevan rahakeräysluvan nro RA/2023/741 (14.6.2023) mukaisesti.

Team LKP ry. - Harrastamisen tukirahastoa voi yksittäiset henkilöt, yritykset ja organisaatiot halutessaan tukea lahjoittamalla sopivaksi katsomansa summan Team LKP ry tilille POP-pankki FI37 4764 0010 0804 04 ja kirjaamalla viestikenttään ”Team LKP tukirahasto / lahjoittajan nimi”.


3§ Tukirahaston tarkoitus ja sen toteuttaminen

Rahaston tarkoituksena on tukea Team LKP ry. seurayhteisön yhteiskuntavastuullista toimintaa sekä vähävaraisista perheistä tulevia pelaajia heidän jalkapallon harrastamisessaan.


4§ Tuen saannin kriteerit ja rajoitteet

 • Tuki on aina harkinnanvarainen ja tapauskohtainen
 • Etusijalla hakuprosessissa ovat aina ensikertalaiset hakijat
 • Tuki myönnetään vain alle 18-vuotiaalle seuran jäsenelle
 • Tuen kohde voi olla pelaajan vuosittainen seuramaksu tai joukkuetoimintamaksut tai osia näistä
 • Tukea ei lähtökohtaisesti suositella hyödynnettävän turnauksista syntyviin kuluihin vaan "normaalin arjen" harrastuskulujen kattamiseen
 • Tukea ei voi käyttää varustehankintojen, matkakustannusten tai seuran jäsenmaksun maksamiseen
 • Harrastajalta edellytetään tuen myöntämiseksi koko kauden sitoutumista harrastukseen
 • Tukea ei makseta rahana vaan tuki kohdennetaan joukkueelle tai ryhmälle, jonka alaisuudessa lapsi tai nuori harrastaa ja kulut syntyvät
 • Tuki voidaan periä takaisin, mikäli hakemuksessa on annettu väärää tietoa tai pelaaja lopettaa ilman perustelua syytä / siirtyy toiseen seuraan ennen kauden päättymistä
 • Avustusta voidaan myöntää useammalle saman perheen jäsenelle
 • Avustusta ei myönnetä takautuvasti jo syntyneisiin kuluihin.
 • Mikäli hakija saa avustusta toiselta taholta esim. kunta, tukea ei myönnetä


5§ Tukirahaston hallinto ja päätöksenteko

Rahastoa hoitaa ja hallinnoi Team LKP ry hallitus. Rahastoa ylläpidetään erillisellä kustannuspaikalla seuran kirjanpidossa tilitoimisto Vivinan toimesta. Rahaston toiminnasta raportoidaan vuosittain viranomaisia rahakeräysluvan määräämällä tavalla.


6§ Tukihakemus

Myönnettävä avustussumma riippuu rahaston kulloisestakin taloudellisesta tilanteesta ja hakemusten määrästä. Myönnettävä tuki on kuitenkin enintään 350 €/pelaaja/myönnetty avustus.

Myönnettävistä tukipäätöksistä vastaa seuran hallitus. Päätöksistä ilmoitetaan kirjallisesti tuen hakijalle. Päätöksen tukena kuullaan tarvittaessa joukkueenjohtajaa, joukkueen vastuuvalmentajaa ja/tai viranomaista. Hakemukset käsitellään aina luottamuksellisesti voimassa olevia tietosuoja-asetuksia noudattaen.

Tukea haetaan vanhemman/huoltajan toimesta seuran nettisivujen lomakkeella, joka avautuu tuen hakuaikoina aktiiviseksi.

Hakemukseen vaaditaan seuraavat tiedot:

 • Pelaajan nimi ja syntymäaika
 • Pelaajan joukkue/ryhmä jossa harrastaa
 • Tuen hakijan (huoltajan) nimi
 • Tuen hakijan (huoltajan) yhteystiedot
 • Mitä tukea haetaan?
  • Seuramaksu (v.2023 maksu on 100 €/pelaaja/vuosi)
  • Joukkuetoimintamaksut (joukkueen toiminnasta syntyvät kulut, kts. poisrajaukset 4§)
 • Perustelut ja lisätiedot tuen myöntämiseksi esim.
  • Perheen taloudellinen tilanne
  • Usean lapsen harrastuskustannukset perheessä
  • Mikä on haettavan tuen määrä?
  • Onko harrastamisen tukea myönnetty jonkin muun organisaation kautta?


7§ Tuen hakuajat

Tuen hakuaikoja on kalenterivuosittain kaksi (2):

Hakuaika 1: 1.1.–31.3. → Tulevan kesäkauden kuluihin ajanjaksolle 1.4.–31.10.

Hakuaika 2: 1.8.–31.10. → Tulevan talvikauden kuluihin ajanjaksolle 1.11.–31.3.

Edellä mainittuina aikoina seuran nettisivuille avautuu erillinen hakulomake tänne.

8§ Tukirahaston purkaminen

Nämä säännöt tulevat voimaan Team LKP ry hallituksen hyväksyttyä ne. Seuran hallitus päättää näiden sääntöjen muutoksista tai rahaston lopettamisesta. Jos rahaston toiminta lopetetaan, sen omaisuus on luovutettava kirjapidossa seuran yleiseen toimintaan.

Nämä säännöt on hyväksytty Team LKP ry hallituksen kokouksessa 04.07.2023.

Lisätietoja tukirahastosta antaa:

Puheenjohtaja Jani Ylinen
+358503230590
puheenjohtaja@teamlkp.net
Team LKP ry.