TEAM LKP VALMENNUSLINJA v 2.0

Tämä on uudistettu versio vuoden 2022 valmennuslinjasta. Valmennuslinja käsittää Helmarit- ja Huuhkajat-futiskoulujen, lapsuusvaiheen 5v5, nuoruusvaiheen 8v8 sekä jalostusvaiheen 11v11 pääperiaatteet. Yleisenä teemana seuran valmennuslinjasta: Jokainen pelaaja on tärkeä ja ”Jalkapallosta elämäntapa”.

Helmarit -ja Huuhkajat-futiskoulut

 • Helmari – ja Huuhkajakerhoissa on ikäryhmiä kolme: 5-7 v , 8-9v ja 10-13v.
 • 5-7v ikäryhmässä tavoite on saada lapset liikkumaan oma-aloitteisesti ja monipuolisesti. Harjoituksissa luodaan motivoiva harjoitusympäristö , jossa aktiivista aikaa on 80% ajasta. Kehitetään lapsia toistojen ja pienpelien kautta. Tavoitteena saada uusi ikäkausijoukkue vuosittain. Valmentajien määrä olisi hyvä olla 1 valmentaja 6-8 lasta kohden.
 • 8-9v ikäryhmässä tavoite on saada aloittelevat lapset liikkumaan oma-aloitteisesti pallon kanssa sekä kannustaa liikkumaan monipuolisesti. Harjoituksissa aktiivinen aika on oltava 80% harjoituksen ajasta. Kehitetään lapsien pelinomaista taitoa ja urheilullisuutta. Motivoituneimpia kannustetaan liittymään ikäkausijoukkueisiin. Valmentajien määrä olisi hyvä olla 1 valmentaja 8-10 lasta kohden.
 • 10-13v ikäryhmässä nuoret ovat yleisesti vähemmän liikkuneita. Kannustetaan heitä liikkumaan oma-aloitteisesti lisää ja aktiivisesti lisätään pelinomaista taitoa sekä urheilullisuutta. Innostetaan/motivoidaan lajin pariin halukkaat nuoret. Valmentajien määrä olisi hyvä olla 1valmentaja 8-10 nuorta kohden.

Lapsuusvaihe 5v5

 • Harjoitukset ovat innostavia, pelaajat ovat aktiivisia/liikkeessä vähintään 80% harjoitusajasta ja niissä korostuu runsas pelaaminen(pienpelit ja 5v5 kentän pelit).
 • Harjoittelussa huomioidaan yksilö(tasoryhmät) sekä vallitseva ikä- ja kehitysvaihe.
 • Harjoittelun keskeisiä sisältöjä ovat perusliikuntataitojen, jalkapallotaitojen sekä pelin perusperiaatteiden opettaminen ikävaiheen sopivalla tavalla.
 • Tavoitteena on varmistaa kipinän syttyminen ja jalkapalloilijaksi kasvaminen.
 • Kannustetaan aktiivisesti liikkumaan omalla ajalla sekä omatoimisesti harjoittelemaan pallon kanssa henkilökohtaisia taitoja sekä potkutekniikoita.
 • Valmentajat ovat : innostavia ja pelille heittäytyviä. Luovat myönteisen/turvallisen ilmapiirin harjoituksiin ja pelitapahtumiin . Luovat intensiivisiä ja monipuolisia harjoituksia. Organisoivat jämäkästi harjoitukset. Valmentajien koulutustaso olisi hyvä olla vähintään futisvalmentajan startti ja ikävaihekoulutus.
 • Valmentajien määrä minimissään 1 valmentaja/ 8 pelaajaa

Nuoruusvaihe 8v8

 • Harjoitukset ovat innostavia ja niissä toteutetaan pelissä vaadittavaa intensiteettiä.
 • Harjoittelussa huomioidaan vahvasti yksilö sekä vallitseva ikä- ja kehitysvaihe(yksilön teknis-taktisen peruslajitaitojen oppimisen aika).
 • Harjoittelun keskeisiä sisältöjä ovat fyysisten ominaisuuksien kehittäminen(liikkumistaidot, nopeus, ketteryys, kimmoisuus ja räjähtävyys), jalkapallotaitojen sekä pelin perusperiaatteiden opettaminen pelin eri tilanteissa ikävaiheeseen sopivalla tavalla.
 • Pelaaja oppii ymmärtämään oman merkityksensä osana joukkuetta sekä ymmärtää että omatoiminen harjoitteleminen kuuluu ammattilaisuudesta haaveilevan arkeen.
 • Tavoitteena kasvattaa innostus intohimoksi ja urheilulliseksi elämäntavaksi.
 • Valmentajat ovat: myönteisen ilmapiirin luojia. Vaativat sitoutumista ja aktiivisuutta sekä omatoimista harjoittelua pelaajilta. Valmentajat kuuntelevat pelaajia ja opastavat tarvittaessa pelaajia heidän kehittymistarpeissa. Luovat kilpailutilanteita harjoituksissa ,jotta pelaajille haasteita riittävästi. Koulutustaso olisi oltava UEFA C minimissään yhdellä ryhmän valmentajalla.
 • Valmentajien määrä minimissään 1valmentaja/8-10 pelaajaa sekä MV + fyysinen valmennus 1-2 krt/vko

Jalostusvaihe 11v11

 • Harjoituksissa pelaajilla intensiteetti tehdä töitä sekä omatoiminen harjoittelu jalostunut tehdä oikeita asioita. Jaksotetaan harjoittelu kehittymistä ajatellen=) suunnitellaan harjoittelu pelaajien ja joukkueen kehittymistä palvelevaksi.
 • Harjoittelussa opetetaan pelaajille pallon lähellä olevien pelaajien yhteistoiminnasta ja joukkuepelaamisen yleisperiaatteista.
 • Kehitetään pelaajia erikoisosaajiksi=) jokainen pelaaja opetetaan pelaamaan 2-3 eri pelipaikalla.
 • Harjoituksissa valmentajat ohjaavat pelaajia oivaltamaan tilanteen mukaisia tehokkaita ratkaisuja. Koulutustaso Uefa C tai Uefa B.
 • Valmentajien määrä vähintään 1/10 pelaajaa. Fyysinen valmennus 2-3krt/vko. MV-valmennus joka harjoittelussa mukana.