Talous
Seuran ja joukkueiden taloutta seurataan kuukausittaisten tuloslaskelmien perusteella. Meillä jokainen joukkue tekee harkitun toiminta- ja taloussuunnitelman ennen uuden kauden alkamista. Toiminta- ja taloussuunnitelman valmistelee joukkueen joukkueen- sekä valmennusjohto ja niistä viestitään, sekä käydään vuoropuhelua toiminnassa mukana olevien perheiden kanssa.

Taloudesta vastaa seurassamme seuran hallitus. Lajijaostot tekevät joka vuodelle oman toiminta- ja taloussuunnitelman. Seuran taloutta hoitaa seuramme hallituksemme puheenjohtaja. Uusia varainhankintatapoja pyritään kehittämään seuran ja joukkueiden tueksi.

Kasvatus
Tiedostamme roolimme kasvattajina ja pyrimme kasvattamaan rehellisiä, vastuuntuntoisia nuoria ja pitämään heidät mukana liikunnassa läpi elämän. Seurassamme noudatetaan Jääkiekkoliiton ja Palloliiton reilun pelaamisen sääntöjä.

Kasvatukselliset tavoitteet ovat ryhmätoiminnan oppiminen, toisten huomioon ottaminen sekä toisista välittäminen, hyvien käytöstapojen omaksuminen ja yhteisten pelisääntöjen noudattaminen, ajankäytön ja oman elämän hallintaan. Kasvatusperiaatteeseen kuuluu vahvasti myös yhteisvastuullisuus kaikessa toiminnassamme. Seura toimijoiden tulee olla myös ympäristövastuullisia.

Liikuntakasvattaminen
Tiedotamme paikkakunnallamme liikunnan merkityksestä lapsen ja nuoren kehitykselle. Teemme aktiivista yhteistyötä alueemme sidosryhmien kesken. Toiminnassamme huomioidaan liikkumisen määrälliset ja laadulliset tavoitteet ja tiedotamme siitä aktiivisesti osallistujillemme, sekä paikkakunnalla yleisesti. Seuramme kasvattaa kokonaisvaltaisen liikkumisen ideologiaa, jossa seuratoiminta on vain yksi osa sitä.

Tarjoamme harrastajillemme harrastuksen ohessa ja sen jälkeisenä aikana myös mahdollisuuden kehittää itseään seuratoiminnan eri muodoissa esimerkiksi ohjaajana, valmentajana tai tuomarina. Haluamme kasvattaa lasta ja nuorta, sekä toimijoitamme suhtautumaan tervejärkisesti urheilemista ja kilpailemista kohtaan.

Asiakaslähtöinen toimintatapa
Asiakaslähtöisyys näkyy seurassamme kaikilla tasoilla päätöksenteossa, sekä itse toiminnassa. Seurassamme on keskusteleva ilmapiiri ja päätöksistä viestitään ja tiedotetaan aktiivisesti. Toiminnan suunnitteluvaiheessa on mukana jokainen toimintaan osallistuva, lapsi, nuori, aikuinen, sekä toiminnasta vastaavat. Jokainen pääsee vaikuttamaan seuratoiminnan suunnitteluun. Järjestämme aktiivisesti myös palautekyselyjä toiminnastamme.

Seurojen välinen yhteistoiminta juniorityön tukena
Luomme aktiivisesti yhteistoimintamalleja varmistaaksemme joukkuetoiminnan myös vanhemissa junioreissa turvaamalla harjoittelijamääriltään riittävän isot ikäluokat. Yhteistoiminta ehkäisee drop-out -ilmiön syntymistä sekä mahdollistaa harjoittelun ja kehittymisen pidempään lähiympäristössä. Yhteistoimintaa ovat esimerkiksi yhteinen harjoitustoiminta (voimavarojen yhdistäminen) ja yhdistelmäjoukkuetoiminta (riittävän suuret ikäluokat).